Byggnadsvård

Intresset för att bevara våra kulturmiljöer ökar starkt. Som ägare till torp och gårdar vill man idag bevara istället för att byta ut. En följd av detta är en ökande efterfrågan på traditionella material och hantverk. Färg & Måleriprodukter vill genom sitt breda nätverk av leverantörer, skickliga hantverkare och genom vår egen kunskap, erbjuda mycket av det som man förväntar sig av en byggnadsvårdsbutik.

12645123_914196501992039_8138301619067772840_nHos Färg & Måleriprodukter hittar du några av marknadens mest beprövade linoljeprodukter, sedan 1915 producerade av Engwall o. Claesson. Dessa produkter används för all sorts byggnation, både exteriört och interiört.

Vi är återförsäljare av en rad välkända leverantörers produkter och har dessutom ett ökande andrahandsortiment. Ska du restaurera, måla om, isolera det äldre huset, renovera fönster, spänna takpapp eller tapetsera väggen med lumppapp, tjära bryggan eller laga stolen är du välkommen till oss. Det vi inte har hemma, åtar vi oss att i möjligaste mån införskaffa.

I butiken har vi en mindre verkstad där vi utför ommålnings- och renoveringsarbeten av möbler. Vi erbjuder även kurser inom olika hantverksämnen och åtar oss dekorationsmåleri i större skala ute hos kund. Vi samarbetar med Norrköpings Fönsterrenoveringar som har sin verkstad i våra lokaler. Där kan du lämna in dina fönster för renovering och målning.

Några av våra samarbetspartners

Engwall o. Claesson
Norrköpings Fönsterrenoveringar
Lilla Rå Snickeri

Gnestapenseln

Karlskrona Lampfabrik 
Norrköpings Kakelugnsmakeri

Eskilstuna Kulturbeslag
Lim & Handtryck

Målarkalk 
Friluftsmuseet Gamla Linköping

Svenska Byggnadsvårdsföreningen